ISSUE #9 | TiTANiUM
Exhibition: 20.05.2013 – 24.05.2013

Capital: Athens
Official language: Greek
Currency: Euro (†)
Climate: Mediterranean
Area: 131,957 km2
Era: Golden Age
Population: Titans

Featuring:
Angela Liosi, Diamantis Sotiropolos, Dimitris Karatzas, Filippos Kavakas, Georgia Karydi, Georgos Tourlas, Sifis Lykakis, Sofia Vasiliadou, Stelios Karamanolis, Tula Plumi, Yiannis Papas

For THE CENTER OF EPIGENETIC CLONING click here.
For THE OLFACTORY OF PHEROMONAL NEW PAINTING click here